Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR převzalo výkon KU od CRV

0
komentáře
předání kontroly užitkovosti, CRV, DKU

Společnost CRV Czech Republic, spol. s r.o. se rozhodla absolutně zaměřit na zlepšování efektivity a zdraví dojných stád. I díky tomu si produkty CRV vybírá stále více chovatelů a CRV tak navyšuje podíl na trhu v České republice. Abychom udrželi tento trend, chceme kombinovat nabídku špičkové genetiky a inovativních služeb, které pomohou chovatelům zefektivnit výrobu mléka. Kromě nově představených konceptů v podobě Ovalertu a reprodukčních auditů pracuje CRV intenzivně na projektu „genomického skenování“ plemenic. Za tento koncept byla letos CRV odměněna prestižní cenou za nejlepší inovaci na světové výstavě World Dairy Expo v Madisonu, USA.

Aby se společnost CRV mohla více soustředit na výše zmíněné úkoly, rozhodla se přenechat některé z dosavadních činností specializovaným společnostem. Toto rozhodnutí se týká odchovu masných býků a aukcí v OPB Osík, prodeje chovatelských potřeb a desinfekcí a zprostředkování prodeje zvířat.  Nicméně největší změna se váže k provádění kontroly užitkovosti. K 1.11.2016 převedla společnost CRV tuto činnost na Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR. To se k tomuto datu stává největší oprávněnou organizací v ČR v oblasti výkonu KU s téměř 400 klienty a 141 000 kusy dojnic zapojených do KU.

Zajištění KU nezávislou chovatelskou organizací je v souladu nejen s běžnými zvyklostmi v chovatelsky vyspělých zemích ve světě, ale i s dlouhodobou strategií hlavních zúčastněných partnerů. Současně navazuje na předchozí kroky v oblasti kontroly užitkovosti – úpravu metodiky KU a změny v laboratořích pro rozbory mléka. Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR i CRV Czech Republic, spol. s r.o. připravují další spolupráci, zejména na vývoji nových aplikací.

Převzetím výkonu KU pod Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR zůstávají zachovány všechny dosavadní vztahy i zaměstnanecké poměry pro výkon KU. Družstvo pro kontrolu užitkovosti v ČR bylo založeno v roce 2015 třemi subjekty: Českomoravskou společností chovatelů, a.s., Svazem chovatelů holštýnského skotu v ČR, z.s. a Svazem chovatelů českého strakatého skotu, z.s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *