CRV přijala opatření proti nové genetické vadě

0
komentáře
deset let genomické selekce, DNA

Němečtí vědci objevili dědičnou vadu způsobující úhyny telat. Tato vada (dále jen CDH – cholesterol deficiency haplotype) může být zpětně nalezena až u kanadského býka Moughlin Storm. CRV okamžitě přijala opatření k zabránění úmrtnosti telat způsobené CDH.

CDH je dědičná vada způsobující absenci cholesterolu u homozygotně recesivních jedinců. Telata s touto vadou umírají v období 3 týdnů až 6 měsíců od narození, což je ekonomicky výrazně horší, než jiné genetické vady způsobující embryonální odúmrť. CDH se projeví pouze v případě, že tele tuto vadu zdědí od obou rodičů.

V německé holštýnské populaci je cca 8 % nositelů CDH, v Nizozemsku a Belgii je toto číslo podstatně nižší – cca 4 %. U černé holštýnské populace je procento CDH pozitivních zvířat nižší – cca 3%, zatímco u redholštýnské populace je to přibližně 8 %.

Býci CRV a přijatá opatření

Počet býků CRV, kteří jsou nositeli CDH, není vysoký. Z býků v naší nabídce jsou to Ajax a Monrovia (jsou označeni přímo v katalogových listech).

CRV okamžitě přijímá níže uvedená opatření ke snížení výskytu této dědičné vady:

* CRV vyřazuje všechny nositele CDH ze šlechtitelského programu. Všichni mladí býci jsou před zařazením do šlechtitelského programu testováni. Díky spolupráci s EuroGenomics CRV očekává, že bude mít brzy vlastní genomický test.

* Nositelé CDH, kteří jsou v současné nabídce, budou označeni (přímo v katalogových listech).

* Do připařovacího programu SireMatch byla nahrána informace o všech známých nositelích CDH a je tak připraven k vyloučení problematických kombinací.

 

Seznam německých CDH pozitivních býků, který zveřejnila organizace vit.de, si můžete stáhnout zde:

DE byci CD+

zahr. byci CD+ pouzivani v DEU

Seznam býků USA najdete ZDE.

 

Vysvětlení k použitým zkratkám v seznamech:

V případě, že zvířata ještě nejsou geneticky testována na CDH, jsou publikovány výsledky nepřímé, tzv. haplotypový test. U zvířat negativních na základě haplotypového testu se negativita rovná jistotě, že zvíře není nositelem CDH. V případě pozitivních výsledků tohoto nepřímého haplotypového testu je vždy za publikací výsledků uvedena míra spolehlivosti pozitivity na CDH.

CDF  – negativní zvíře na základě genetického testu

CDN – negativní zvíře na základě haplotypového testu

CDC – pozitivní zvíře na základě genetického testu

CDP – pozitivní zvíře na základě haplotypového testu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *