Býci pro zlepšení (nejen) mléčné produkce

0
komentáře
Chevrolet, Perplex, Epinal

Rádi bychom představili chovatelům několik býků se špičkovou mléčnou užitkovostí.

Mezi takové se dá směle zařadit např. NEO-331 Vekis Chevrolet (Freddie x Planet), který se v prosinci 2016 stal TOP 1 býkem žebříčku SIH. Chevrolet pochází z rodiny světoznámé plemenice Larcrest Juror Chanel EX-93, která se mj. dožila 15 let a celoživotně nadojila 111.555 kgM (což je na americké poměry extrémní hodnota). Kromě výborné mléčné produkce (+1.727 kgM) a vysokého indexu SIH 135,5 Chevrolet svým dcerám předá i vynikající chodivost (133) a utváření končetin (120), velmi dobrá vemena (108), nadprůměrnou plodnost (pldc 126) a navíc vysokou efektivitu (BLE 7).

Také NXB-172 Agras Sketch se může chlubit výborným indexem SIH (143,7), špičkovou mléčnou produkcí (+1715 kgM) při plusovém obsahu bílkovin (+0,08 %B) a nízkém obsahu somatických buněk (111) a zároveň velmi dobrým zevnějškem (končetiny 121, vemena 116). Jeho velkou předností je vynikající vlastní plodnost (122), díky čemuž je zařazen v segmentu GraviPro. Rodina Sketche má kořeny v Kanadě, odkud byla dovezena embrya do Bohdalova a z 6. generace se narodila Agras Amálka, Sketchova matka, která dlouhodobě dominuje topce krav SIHK.

Na nizozemské bázi uvedeme dva syny „super-mlékaře“ Snowmana. Prvním je NEO-288 Willemshoeve Universe, který stejně jako výborní plemeníci Ajax či Browning pochází z úspěšné rodiny Willemshoeve Rita. Universe dosáhl PH +1.921 kgM, a i přes takovou hodnotu jeho dcery mají zdravá vemena (104) a velmi nízký obsah SB (107). Jak se asi dá očekávat, Universe po svém otci zdědil také vynikající zevnějšek, kde v hodnocení většiny znaků výrazně přesahuje průměr populace (končetiny 107, vemena 112, celkem 114). Také chodivost (108) a efektivita (BLE 6) jsou je velmi dobré.

Polobratrem výše uvedeného býka je NEO-637 Willemshoeve Browning, který je současně TOP 2 býk nizozemského žebříčku (12/2016). Také on má původ v rodině Rita. S výjimkou „o něco nižší produkce“ (+1.454 kgM při SB 109 a zdr. vem. 106) Browning dosahuje ještě lepších PH, než Universe: končetiny 112, vemena 113, ext. celkem 117, chodivost 113; produkční život 493, NVI 315 a výborné indexy efektivity (8) a zdraví (5).

I mezi „redy“ se najdou býci s velmi vysokou produkcí, např. RED-660 Delta Fun P má na kontě +1.373 kgM a přes to jeho dcery mají zdravá vemena (106) a velmi nízký počet somat. buněk (109). Kromě velmi dobrého exteriéru (konč. 105, vemena 112, celk. 108) dcery tohoto heterozygotně bezrohého býka dosáhly téměř neuvěřitelné dlouhověkosti (806) a efektivity (BLE 12).

RED-676 Delta Perplex PP je homozygotně bezrohý býk pocházející z legendární francouzské rodiny Remarlinda. Díky svému původu (Deluxe P x Asterix P) se dá považovat za outcross v rámci populace redholštýnů. Perplex dosáhl výborných +1.201 kgM při velmi nízkém obsahu SB (108) a zdraví vemen 105, velmi dobré hodnocení produkčního života (583) a indexů efektivity (11) a zdravé (4). Ani za zevnějšek se stydět nemusí – jeho dcery budou mít výborné utváření vemen (109) i končetin (104) a velmi dobrou chodivost (106).

Samozřejmě i mezi býky plemene C se najde řada nadprůměrných „mlékařů“. K těm rozhodně patří např. 3. býk genomické topky GZW, HG-424 Wattking, jeden z nejlepších synů býka Watt (otcem matky je Reumut). Kromě mimořádně vysoké mléčné produkce (+1.296 kgM) a vynikajícího utváření vemen (121) má i velmi dobré hodnocení dlouhověkosti (110), plodnosti dcer (109) a všech dílčích indexů: GZW 138, MW 128, FW 120, FIT 110 a rovněž indexů efektivity (BLE 9) a zdraví (BLH 3).

Everestův syn EG-039 Epinal (OM: Sampro) je na tom podobně – špičková produkce (+1.224 kgM), vemena (111) i končetiny (110), velmi dobrá dlouhověkost (110) a plodnost dcer (108), navíc má predikované velmi snadné telení (113). Také Epinal má vysoké indexy GZW (129), MW (125), FW (109), FIT (108) a BLE (8).

MOR-250 Mungo Pp je na dcerách prověřený heterozygotně bezrohý býk, který pochází z dlouhověké rodiny krav. Jeho matka ukončila 6 laktací, bába i prabába dokonce 8 laktací. Otcem Munga je u nás dobře známý Manitoba, který má přes 28 tis. dcer a i přes svůj věk (nar. r. 2002) si stále drží slušné plemenné hodnoty. Mungo dosáhl PH +1.038 kgM a zároveň nízkého počtu somatických buněk (112) v mléce, u svých dcer také zlepšuje zdravotní stav vemen (111), perzistenci laktace (112) a utváření končetin (116). Lze ho doporučit k zapouštění jalovic (RPH porodů 114). Býk kromě velmi dobrých indexů GZW (121), MW (122) a FIT (113) vykazuje i výbornou efektivitu (8) a zdraví (4), stejně dobře je hodnocená i dlouhověkost (117).

RAD-439 Kwasha se narodil v ZD Krásná Hora nad Vltavou matce po REZ-376, která vynikala špičkovou mléčnou užitkovostí a výborným zevnějškem. Výraznou předností dcer Kwashi jsou především mělká vemena s výborným upnutím a utvářením, postavením a rozmístěním struků (celk. VEM 116). Velmi dobrá je mléčná produkce (+609 kgM při +0,16 %T a +0,03 %B), která rovněž přispěla k indexu efektivity BLE 4. V testaci prokázal Kwasha výbornou vlastní plodnost (RPH 116), porody jsou normální (105), ale býka doporučujeme používat spíše na krávy.

(Všechny PH jsou z prosince 2016.)