Bonagro, a.s. – první podnik v ČR zapojený do programu HerdOptimizer

category
0
komentáře
Bonagro Blížovice, Ing. Vojta

V rámci pilotního programu jsme odebrali vzorky všech 420 dojnic. Pro co nejobsáhlejší porovnání genomiky se skutečností jsme u jednotlivých krav kromě informací o produkci zaznamenávali i množství informací o zdraví, jako např. výskyt mastitid, problémy s paznehty či obtížná zabřezávání, a i u těchto znaků nám výsledky genomiky skutečnost jen potvrdily.

Dříve jsme o kravách a jalovicích kromě původu nevěděli prakticky nic. Dnes už máme k dispozici komplexní informace, na základě kterých můžeme spolehlivě identifkovat ta nejlepší a nehorší zvířata, a můžeme tak naše stádo směřovat tím správným směrem.

Velkou výhodou je, že v HerdOptimizeru máme možnost nastavit chovný cíl podle našich preferencí, a nejsme odkázáni pouze na nějaká základní nastavení. Díky HerdOptimizeru budeme schopni seřadit si stádo podle vlastních kritérií a vytipovat ta nejlepší zvířata, která budeme připouštět sexovanými dávkami a využívat je jako dárkyně embryí. Na druhou stranu pak ty jalovice, které našemu chovnému cíli vyhovovat nebudou, můžeme prodat nebo na ně použít inseminační dávky masných býků.

Genomování zvířat představuje ve šlechtění obrovský krok kupředu a nebojím se ho přirovnat k pokroku, jakým byl v minulosti přechod od přirozené plemenitby k inseminaci.

Ing. Jan Vojta, zootechnik