Zdraví

Zdraví je klíčovým faktorem chovu - pouze zdravá kráva je rentabilní.

Zdraví
CRV nabízí řadu služeb souvisejících se zdravím stáda, od odborného poradenství přes sonografické vyšetření až po sofistikované systémy typu Ovalert.
stádo, pastvina, holštýn, krávy, pastvina

BLH – index zdraví

BLH - index celoživotního zdraví
INDEX CELOŽIVOTNÍHO ZDRAVÍ BLH (better life health) naznačuje, jak daný býk ovlivňuje zdraví stáda. Vysoké skóre znamená, že jeho potomstvo bude mít méně zdravotních problémů, jako jsou např. mastitidy, kulhavost, obtížné porody