Efektivita

Důležitým pojmem skloňovaným v jakékoliv výrobě, tedy i zemědělské, je efektivita. Lepší efektivity produkce mléka se dá dosáhnout různými způsoby, a to nejen na úrovni manažerské, ale i genetické. Jedná se ale o „spojené nádoby“ – samotná genetika bez kvalitního managementu moc nezmůže.

Efektivita
Mezi priority CRV patří šlechtění na efektivitu a zdraví stáda. Šlechtitelé z CRV proto sestavili nový index BLE (lepší celoživotní efektivita), který by měl pomoci chovatelům při výběru nejvhodnějších býků.
kráva, mléko, nákupní košík

BLE – index efektivity

BLE - index celoživotní efektivity,
INDEX CELOŽIVOTNÍ EFEKTIVITY BLE (better life efficiency) ukazuje, do jaké míry býk přispívá k efektivnější produkci mléka, mj. zlepšeným využíváním energie z krmiva. Čím více energie se přemění na mléko a čím nižší nákl

Řízení stáda

CRV sdílí závazek chovatelů vůči jejich stádům a cítí zodpovědnost za to, aby jim pomáhala dosahovat nejlepších možných výsledků. Klíčem k tomu je právě kvalitní management stáda. Proto se CRV zabývá nejen šlechtěním, ale