Zdraví

výhody

stádo, pastvina, holštýn, krávy, pastvina
  • Nižší náklady na veterinární zákroky a léky
  • Snížení ztrát produkce mléka
  • Zkrácení času věnovaného péči o nemocná zvířata

Zdravá kráva je základem ekonomické produkce. Pokud má kráva jakékoli zdravotní problémy, znamená to pro chovatele zvýšené náklady v podobě veterinárního ošetření a léků, snížených příjmů z produkce a také větší časovou náročnost na péči o takové zvíře.

Mezi priority CRV patří šlechtění na efektivitu a zdraví stáda. Šlechtitelé z CRV zavedli v minulosti řadu plemenných hodnot napomáhajících šlechtění na lepší zdraví – kromě somatických buněk, které jsou naprostou samozřejmostí, je to např. PH pro zdraví vemene nebo paznehtů, vitalitu telat atd. Od roku 2014 je používán i index celoživotního zdraví BLH, který naznačuje, jak konkrétní býk ovlivní zdraví stáda.

Rovněž nabízíme řadu souvisejících služeb, od odborného poradenství přes sonografické vyšetření až po sofistikované systémy typu Ovalert. Čím více těchto služeb či produktů chovatel využívá, tím komplexnější má přehled o svém stádě a lepší možnost včas zasáhnout, pokud se vyskytnou nějaké zdravotní problémy.