VeeManager

výhody

  • Komplexní informace o stádě i jednotlivých zvířatech
  • Přístupnost odkudkoliv - stačí internetové připojení
  • Automatické stahování dat z KU, generování "výstrah u krav" atd.

VeeManager – nástroj pro efektivnější řízení stáda

VeeManager je chovatelský nástroj pro efektivnější řízení stáda, který Vám velmi jednoduchým a přehledným způsobem přináší komplexní informace o Vašem stádě jako celku a zároveň umožňuje pracovat i s jednotlivými zvířaty zvlášť. Program je přístupný přes internet, takže není závislý na žádném počítači a můžete s ním pracovat odkudkoliv, ať máte jednu nebo více farem.

Tento program Vám umožní sledovat všechna zvířata, která kdy vstoupila do kontroly užitkovosti i mladý dobytek a to pro každou stáj zvlášť. Pro jednotlivé stáje tedy vidíte veškeré informace týkající se produkce i reprodukce. Všechna data z kontroly užitkovosti si program stahuje automaticky. Tato data archivuje, zpracovává a na základě výpočtů generuje seznamy zvířat s různými upozorněními a doporučeními, přičemž velká část je věnována problematice somatických buněk.

VeeManager je určen pro ty, kteří chtějí mít kompletní informace o celém stádu a jejich prostřednictvím zlepšovat jeho kvalitu.

.

manuál ke stažení ZDE

přímý vstup online ZDE

Tato část programu obsahuje data získaná z dané kontroly užitkovosti a obohacuje je o data vypočtená přímo programem. V tomto oddílu jsou k dispozici informace jak z konkrétního kontrolního dne, tak i za normovanou produkci pro jednotlivé skupiny zvířat i pro konkrétní zvířata.

Velmi oblíbená je část věnovaná problematice somatických buněk, kde jsou k dispozici informace o zvířatech, která mají problém se SB a rovněž je zde velmi přehledně graficky zobrazen roční vývoj somatických buněk v podniku.

Nejpoužívanější částí jsou pak výstrahy, které upozorňují již tři dny po vzorkování na problémová zvířata, včetně zvířat s možnými metabolickými problémy.

KU - sestava

V této části programu jsou v tabulce přehledně seřazeny reprodukční ukazatele podniku, včetně možnosti grafického znázornění v časové ose a výčtu plemenic, které jsou do výpočtu ukazatele zařazeny. Dané ukazatele jsou v porovnání za celé stádo a za top 25 % plemenic.

Graficky jsou zde znázorněny reprodukční analýzy dle nastavitelných kritérií a pro přehlednost celého programu je sem zařazen i list zvířat se seznamem variabilně nastavitelných skupin zvířat a ukazatelů.

V této části programu jsou zobrazeny veškeré dostupné informace o konkrétním zvířeti: rodokmen včetně potomků, data z kontroly užitkovosti a reprodukční ukazatele včetně přehledných grafů s možností vidět buď každou laktaci zvlášť, nebo komplexní informace o všech laktacích dohromady. Součástí je i zjednodušený laktační lístek, tzv. karta zvířete.

detail zvirete