Služby

výhody

  • Komplexní nabídka služeb
  • Využití moderních metod v reprodukčním poradenství
  • Servisní síť po celé České republice

V nabídce společnosti CRV naleznete standardní služby, jako je např. inseminace či sonografické vyšetření.

CRV ale nabízí víc. Díky kombinaci dat z různých zdrojů a jejich zpracování v moderních softwarových nástrojích, o nichž si můžete více přečíst v sekci „Řízení stáda“, poskytuje CRV i odborné poradenství za účelem zlepšení zdraví a zvýšení efektivity vašich stád.