Poradenství

výhody

odborné poradenství pro chovatele
  • Zvyšování reprodukční výkonnosti krav
  • Aktivní pomoc ke zlepšení zdraví krav
  • Veterinární diagnostika v chovech k dosažení uvedených cílů

Podmínky na trhu jsou stále tvrdší a management produkčních stád čím dál složitější. Z toho důvodu se CRV snaží vyvíjet komplexní řešení, která by chovatelům usnadnila řízení jejich stád.

Zaměstnáváme odborníky, kteří Vám mohou poradit s problematikou šlechtění a reprodukce, zdraví i produkce.

Kontaktujte naše specialisty na informační produkty, kteří Vám mohou předvést různá softwarová řešení pro řízení stáda (Ovalert, VeeManager, CRV modul).

Chcete vyzkoušet nejpoužívanější připařovací program v ČR SireMatch? Může Vám ho předvést kterýkoliv z našich konzulentů.