Ovalert

výhody

Ovalert, respondéry, pedometry, řízení stáda, herd management
  • Detekce říje min. 90 %
  • Detekce aktivity zvířat, slabých nebo "tichých" říjí
  • Sledování doby žraní, přežvykování, stání a ležení
  • Možnost integrace s dalšími službami
  • "Zlatá medaile" 2017
 

Dosažení vysoké plodnosti vyžaduje optimální řízení stáda!

OVALERT je komplexní řešení na zlepšení reprodukčních ukazatelů stáda (např. zkrácení mezidobí, snížení počtu inseminací, zvýšení % březích krav) a sledování zdravotního stavu plemenic (24/7 monitoring příjmu potravy, přežvykování a aktivity).

Systém velmi spolehlivě detekuje říje, určuje nevhodnější dobu inseminace a varuje při delší neaktivitě plemenic (možnost zasílání upozornění formou SMS či e-mailu).

Vysokou přidanou hodnotou je propojení na externí datové zdroje (KU, inseminace, Portál farmáře, SireMatch, dojírenské systémy) a tím odstranění nutnosti zadávat tyto informace duplikovaně.

CRV zajištuje chovatelům kompletní servis a podporu po celou dobu užívání systému Ovalert.

 

 

Použitím pedometrů nebo krčních respondérů Ovalert zjistí, které plemenice jsou v říji. Data jsou přenášena bezdrátově a chovatel může sledovat v on-line aplikaci, která zvířata jsou v říji. Pomocí tohoto způsobu detekce říje je rozpoznáno okolo 90 % všech říjí a ty jsou následně označeny v programu. To je podstatně více, než chovatel může pozorovat bez dalších technických nástrojů.

Ovalert přispívá k lepším výsledkům a také šetří práci a čas. Hlavní výhody:

Detekce říje 90 %
Detekce aktivity zvířat, slabých projevů říje nebo „tichých“ říjí (24/7)
Sledování doby žraní
Sledování snížené nebo zvýšené aktivity
Sledování doby stání a ležení
Sledování počtu kroků
Webové rozhraní aplikace (přistup z jakéhokoliv místa s připojením k internetu)
Úspora práce a času
Možnost integrace s dalšími službami
Možnost vybrat pedometry / obojky nebo je kombinovat
Nedílnou součástí systému je program na řízení stáda VeeManager!

 

manuály ke stažení najdete ZDE

Ovalert - pedometr

Online detekce říje

Pohyby končetin, které naznačují říji, jsou zaznamenávány 24 hodin a 7 dní v týdnu. Informace jsou k dispozici okamžitě (v reálném čase) prostřednictvím dálkového přenosu dat až do vzdálenosti nejméně 80 metrů okolo antény ve stáji, nebo dokonce až do 1000 m kolem antény s dlouhým dosahem pro pastvu.

Sledování aktivity

Sledování aktivity měří počet kroků zvířete a upozorňuje chovatele, pokud dochází k výrazné změně oproti běžným ukazatelům z předchozích dní. Pedometry přesně detekují tyto poklesy a zasílají výstrahy, aby se dala monitorovat nemocná nebo chromá zvířata v prvotních fázích. To znamená prevenci poklesu produkce nebo vysokých nákladů na léčení.

ISO Identifikace (volitelně)

Spolehlivá vysoce výkonná řešení pro identifikaci i řídící aplikace jako je dojení, krmení a separace. Vynikající identifikační technologie, která nikdy nepřestane pracovat, ani když je baterie vybitá.

Ovalert - responderSledování příjmu potravy

Sledování žraní udává čas za den, kdy zvíře přijímá objemná krmiva nebo trávu. Respondér na krku nepřetržitě monitoruje zvíře při těchto pohybech. Změny v chování a v příjmu potravy naznačují, že může být něco v nepořádku s konkrétním zvířetem. Včasné monitorování a příležitost pro včasný zásah zamezuje vzniku zdravotních problémů a tím se lze vyhnout poklesu produkce mléka a veškerých nákladů na léčbu a vyřazení zvířat. Kromě toho můžete sledovat svá zvířata v citlivých obdobích před a po otelení – když jsou vnímavější k nemocem v důsledku změn v prostředí, krmivech, energetické bilance a stresu.

Upozornění při špatném umístění respondéru

Správné připevnění respondéru umožňuje rozmanitost měření a schopnost identifikace. Krční respondéry automaticky zasílají upozornění, pokud jsou špatně umístěny nebo jsou ve špatné pozici při používání. Drobné změny v umístění jsou upraveny softwarem.

Online detekce říje

Očichávání a naskakování – pohyby krku, které naznačují říji, jsou sledovány 24 hodin a 7 dní v týdnu. Data jsou k dispozici okamžitě (v reálném čase) prostřednictvím dálkového přenosu dat. Až do vzdálenosti nejméně 80 metrů okolo antény ve stáji, nebo dokonce až do 1000 m kolem antény s dlouhým dosahem pro pastvu.

ISO Identifikace (volitelně)

Spolehlivá vysoce výkonná řešení pro identifikaci i řídící aplikace jako je dojení, krmení a separace. Vynikající identifikační technologie, která nikdy nepřestane pracovat, ani když je baterie vybitá.

Ovalert All in One, anténa, vysílač

Nové respondéry All In One

Od roku 2017 je v ČR dostupný nový typ respondérů, který odborná porota na veletrhu AnimalTech 2017 ocenila Zlatou medailí.

Oproti standardním respondérům sledujícím dobu příjmu potravy mají All In One navíc následující funkce:

·       přežvykování

·       sledování nízké aktivity zvířat

·       možnost pozičního systému

 

Kombinací monitoringu příjmu krmiva s přežvykováním včetně sledování (ne)aktivity zvířat se ještě více zpřesní data o zdravotním stavu. Takové sledování umožňuje odhalit i blížící se porod, problémy po otelení, sníženou aktivitu atd.

Další výhodou nového typu respondérů je možnost využití pozičního systému, kdy jsou zvířata dohledána s přesností na 1 m. Chovatel má k dispozici nákres vlastní stáje a jednotlivá zvířata jsou zobrazena přesně tam, kde se momentálně pohybují. Díky tomu pak jde „najisto“ a nemusí ztrácet čas hledáním zvířat, čímž se zvyšuje produktivita práce.

Systém Ovalert nám pomáhá zejména při detekci říjí probíhajících v nočních hodinách (především v horkých letních dnech) a tím ke zvýšení počtu zapuštěných zvířat. Oceňujeme také dostupnost informací kdekoliv s přístupem internetu nebo pomocí zaslaných SMS. Ovalert nám rovněž odhalí zvířata se zdravotními problémy dříve, než dojde k větším ekonomickým škodám. Dále očekáváme větší stabilitu reprodukce v průběhu celého roku.
Ing. Dobeš, Starojicko a.s. (730 krav)