HerdOptimizer

výhody

HerdOptimizer
 • Zrychlení genetického pokroku stáda
 • Spolehlivé plemenné hodnoty (EuroGenomics)
 • Unikátní znaky zdraví a efektivity od CRV
 • Odborná podpora specialistů CRV
 • "Zlatá medaile" 2019

HerdOptimizer od CRV je nejsnadnější, nejrychlejší a nejspolehlivější cestou k vyšlechtění ideálního stáda přesně podle individuálních požadavků každého chovatele.

 

Tento jedinečný nástroj zahrnuje genotypování plemenic, uživatelsky přívětivý software, poradenství vyškoleného odborníka z CRV a napojení na pokročilý připařovací program SireMatch.

Chovatelům nabízí možnost včasné a přesné selekce zvířat na základě individuálně nastaveného chovného cíle, snížení nákladů na odchov, rychlejší genetický pokrok, upevnění žádoucích znaků (např. bezrohost, A2) a eliminaci nežádoucích, zpřesnění připařovacích plánů díky vyšší spolehlivosti plemenných hodnot či ověření původů zvířat.

To vše vyžaduje jen minimální práci a čas – stačí odebrat vzorky chlupů a o zbytek se již postará HerdOptimizer.

Díky své komplexnosti a jedinečnosti získal HerdOptimizer prestižní cenu za inovace pro management stáda v rámci světové výstavy World Dairy Expo v Madisonu (Wisconsin, USA).

https://www.bvv.cz/animal-tech/aktuality/crv-predstavi-novinku-herdoptimizer/

 

 

HerdOptimizer není pouze genomický test, ale komplexní nástroj umožňující využití skrytého potenciálu stáda – chovatel tak neobdrží jen výsledky testu na papíře či v e-mailu, ale rovněž jedinečný software, který se automaticky postará o veškeré zpracování dat a výsledky včetně doporučení zobrazí v přehledné a snadno pochopitelné formě; dále poradenství vyškolených specialistů a napojení na připařovací program.

 

CRV jako jediná společnost na českém trhu nabízí výpočet plemenných hodnot na základě využití referenční populace EuroGenomics (více než 31 tisíc býků a 1,6 milionu krav), díky čemuž jsou plemenné hodnoty vysoce spolehlivé a navíc kromě „běžných“ PH pro produkci, exteriér a fitness zahrnují také unikátní znaky CRV (odolnost vůči ketózám, zdraví paznehtů, zdraví vemene – klinické a subklinické mastitidy), efektivitu příjmu a konverze krmiva, vhodnost pro robotické systémy a indexy celoživotní efektivity a zdraví. Tyto znaky nikdo jiný chovatelům nemůže nabídnout.

HerdOptimizer umožňuje:

 • Seřazení stáda na základě individuálně nastaveného chovného cíle (či vlastního „selekčního indexu“)
 • Automatický výběr a řazení zvířat dle chovatelem zadaných kritérií
 • Intenzivní práci s nejlepšími zvířaty ve stádě (cílené připouštění zvířat – sexované ID, embryotransfer, …)
 • Ponechání nejlepších zvířat ve stádě v případě prodeje jalovic
 • Zvýšení přesnosti připařovacího plánu (vyšší spolehlivost PH)
 • Snížení % inbreedingu pomocí kombinace genotypů a eliminaci výskytu genetických vad
 • Upevnění žádoucích znaků v rámci stáda (např. bezrohost, kaseiny)
 • Ověření původu zvířat (běžně bývá ve stádech 5-10 % neprůkazných původů)
 • Práci se všemi běžnými plemennými hodnotami pro produkci, fitness i exteriér, a navíc s unikátními znaky CRV (zdraví paznehtů a vemene, odolnost vůči ketózám; efektivita příjmu a konverze krmiva, vhodnost pro robotické systémy)
 • Zlepšení zdravotního stavu a efektivity stáda pomocí indexů zdraví a efektivity (BLH a BLE)
 • Sledování trendů vývoje plemenných hodnot za určité období

V současné době běží pilotní provoz na následujících chovech:

·       Agroklas Staré Sedliště a.s.

·       Bonagro a.s.

·       Luka a.s.

·       Mendelova Univerzita v Brně