Dlouhověkost

výhody

dlouhověká kráva

Dlouhověkost patří mezi faktory významně ovlivňující ekonomiku produkčních stád. V ČR se tento ukazatel v posledních letech drží na průměru 2,4 laktace. Z hlediska plemen je na tom o něco lépe české strakaté v porovnání s holštýnem.

Dlouhověká kráva nadojí více mléka, dá více telat a nezvyšuje náklady na odchov. Pokud jsou parametry dlouhověkosti ve stádě dobré, je pak možné vyřazovat více krav, které nejsou tak vhodné (méně dojí, špatně zabřezávají atd.).

Vzhledem k tomu, že dlouhověkost patří mezi znaky s nižší dědivostí, je třeba na ni šlechtit dlouhodobě a vybírat býky s dobrou plemennou hodnotou. Kromě přímé PH pro dlouhověkost se dá tento znak podpořit i nepřímo, a to šlechtěním na znaky související s dlouhověkostí – např. hloubka vemene, obsah somatických buněk v mléce, končetiny, sklon zádě atd.

CRV nabízí chovatelům komplexní řešení pro management stáda. Z hlediska dlouhověkosti doporučujeme využívání našich býků s výbornou dlouhověkostí a také připařovacího programu SireMatch, který ohlídá všechny důležité znaky a vybere nejlepší možné kombinace pro individuálně nastavený chovný cíl – je tedy možné klást velký důraz např. na dlouhověkost.