CRV modul

výhody

PC, řízení stáda, zootechnický software, CRV modul, Farmsoft, VeeManager
  • Přehledy produkce i reprodukce
  • Upozornění a doporučení
  • On-line inseminace
  • Propojení s připařovacím programem SireMatch

Používáte programy na řízení stáda jako je Farmsoft, Mooml, Afifarm, AG Info nebo Winfas? Chcete je využít naplno a současně ušetřit manuální práci při ručním zadávání dat? CRV modul Vám usnadní práci při vyhledávání dat, sníží administrativní zátěž a zvýší efektivitu práce.

Pořízením CRV modulu do programu, který používáte, si otevřete další možnosti v řízení svého stáda.   

Součástí CRV modulu jsou vybrané sestavy z programu na řízení stáda VeeManager, které vyhodnocují výsledky kontroly užitkovosti a reprodukce skotu s porovnáními, upozorněními a doporučeními, která vycházejí z dlouholetých zkušeností a výzkumů. Díky těmto analýzám budete schopni indikovat zdravotní problémy individuálních krav nebo sledovat vývoj u různých kategorií zvířat. Tyto analýzy jsou unikátní i díky možnosti vztažení těchto aktuálních výsledků k očekávaným výsledkům konkrétního zvířete na základě jeho predikovaných plemenných hodnot. Díky těmto funkcím lze efektivně předcházet větším problémům, které často vedou ke zvýšeným veterinárním nákladům nebo i vyřazení zvířat.

Dále CRV modul umožňuje propojení s připařovacím programem SireMatch. Nemusíte tedy složitě vpisovat informace o vybraných býcích do karet krav nebo každý den ráno vyhledávat plemenice na mnohastránkových sestavách doporučených kombinací.

Díky dalšímu propojení programu s databázemi CRV můžete získávat data o denních inseminacích a zbavit se tak ručního zadávání těchto záznamů.

Součástí je i propojení s terénní databází kontroly užitkovosti, která přináší informace o kravách a telatech, uzavřené laktace, lineární popis, průměry a směrodatné odchylky za PH pro stáje a původy zvířat. Získáte tedy mnohem širší informace o svých zvířatech.