reference Ovalert 4

ZOD Opatovec

520 dojnic plemene čestr
OVALERT od 11/2017

„V dnešní době, kdy není na trhu práce dostatek kvalitních lidí, přináší Ovalert velké usnadnění práce. Na základě upozornění systému děláme až 2/3 inseminací, nenahraditelný je zejména při vyhledávání nočních říjí.

Je také velkým pomocníkem při sledování žraní. Nejsem schopna u 500 krav vědět o každém problému, Ovalert mě ale na každou změnu upozorní a krávě, která nežere, se můžu začít včas věnovat. Při vysokých teplotách během léta jsem díky Ovalertu přišla i na coli záněty, kdy kráva přestala žrát a dojit. Nežravá zvířata kontroluji jako první, až pak se věnuji kravám, které jsou připraveny na inseminaci.

Další výhodou Ovalertu je jeho přehlednost a jednoduchost, pracovat se s ním naučí opravdu každý.“

Kateřina Kopecká (zootechnička)

ZOD Žichlínek

836 dojnic plemene holštýn a 930 plemene krav čestr
OVALERT od 09/2017

ZOD Žichlínek

„Ovalert je pro nás neocenitelným pomocníkem při odhalování zdravotních problémů. Díky němu víme o problému podstatně dřív, než se projeví vizuálně nebo na dojírně, a můžeme ho tak začít včas řešit.“

„I člověku, který má perfektní přehled o 800 kravách, může Ovalert pomoci při vyhledávání říjí. Dokáže zachytit jak tiché říje, tak i ty, které jsou na vrcholu v době, kdy u krav nejsme.“

„S fungováním Ovalertu jsme velmi spokojeni, a proto s ním počítáme i do nové stáje, kterou budeme stavět, a to včetně pozičního systému.“

„Využíváme jak individuální, tak skupinové sledování zvířat, které pomáhá hlavně při změnách krmení. Máme přehled o výkyvech a vývoji každé skupiny a můžeme tyto informace využívat pro konzultaci s výživáři a optimalizaci krmné dávky.“

Ing. Ondřej Blabolil (hlavní zootechnik)

Senagro a.s. Senožaty

390 dojnic plemene R a V
OVALERT od 07/2017

Senagro Senožaty

„Spotřeba na zabřezlou u nás dosahovala téměř pěti inseminačních dávek, měli jsme dlouhé mezidobí i servis periodu, a velké procento inseminací bylo prováděno po aplikaci hormonů. Během roku a půl se podařilo zkrátit mezidobí z původních 416 na současných 380 dní, celková spotřeba inseminačních dávek je na 60 % původního stavu a na zabřezlou je nyní potřeba pouze 2,5 ID.“

„Díky spolehlivosti a přesnosti Ovalertu kleslo používání hormonů před inseminací o 90 %.“

„Ovalert mi velmi usnadnil práci a jeho spolehlivost a přesnost je opravdu vysoká – jak při detekci říjí, tak i při sledování zdravotního stavu zvířat.“

Ladislav Látal (zootechnik)

Agrodružstvo Načeradec

580 dojnic plemene holštýn a čestr
OVALERT od 11/2016

Agrodružstvo Načeradec

„Jako jednu z nejfunkčnějších věcí na OVALERTu hodnotím to, že nás upozorní na krávy, které se přeběhly ještě před sonografickým vyšetřením březosti. My tak můžeme zvíře hned zase inseminovat, případně odhalit nějaký zdravotní problém a začít léčit hned v začátku. Máme díky tomu lepší přehled o zdravotním a reprodukčním stavu zvířat. Je to velká úspora času a peněz.“

Libor Zeman (předseda představenstva)