reference Ovalert 3

ZD Bačkov

158 krav plemene holštýn
OVALERT od 02/2015 (farma Zboží)

„Ve srovnaní se systémem, který jsem využíval před tím, je OVALERT spolehlivější a přehlednější. Díky němu vyhledám zvířata říjící se v noci nebo s tichými říjemi. Co se týče vyhledání zvířat se zdravotními problémy, je OVALERT bezkonkurenční.“

„Během necelých tří let se nám podařilo navýšit mléčnou užitkovost o dva tisíce kg mléka a výrazně zlepšit reprodukční ukazatele. Mezidobí kleslo ze 423 na 380 dnů, servis perioda se zkrátila ze 143 na 100 dnů za všechny laktace, a zabřezávání, které jsme měli na necelých 27 %, bylo letos v dubnu na krásných 48 %.“

„Ovalert je pro nás nepostradatelným pomocníkem zejména při zachycení tichých a nočních říjí. Říje se slabými projevy, které bych neodhalil vizuálně, a ty, které dosahují vrcholu v době, kdy nejsem v práci, by mi jinak utekly. Svou práci si bez něj dnes už nedovedu představit.“

Jiří Koníček (zootechnik)

AGROKLAS Staré Sedliště

400 dojnic plemene holštýn
OVALERT od 06/2015

AGROKLAS Staré Sedliště

„Ovalert využíváme na celé stádo – jak na krávy, tak na jalovice. Díky Ovalertu se nám podařilo meziročně zvýšit % zabřezávání u jalovic z 53 % na 67 %.
Ovalert je pro nás nedílnou součástí práce se stádem.“

Michaela Juzková (zootechnička)