reference Ovalert 2

ZD Zálší, farma České Heřmanice

• 420 krav plemene ČESTR
• OVALERT od 04/2015

ZOD Zálší, České Heřmanice

„OVALERT nám pomáhá dříve vyhledat říjící se krávy po otelení a díky tomu můžeme zapouštět zvířata dříve. Také nám pomáhá při lepší organizaci práce v reprodukci zvířat. Další výhodou je dostupnost dat kdekoliv s přístupem internetu, nebo zasílání SMS. Výhodou je také propojení s naším současným systémem na řízení stáda.“

Vladislav Peterka (zootechnik)

ZAS Nivnice a.s. 

• 1 000 ks holštýnských dojnic
• První farma s ALL in ONE respondéry v ČR (07/2017)

Ovalert, ZAS Nivnice

„V čem se člověk OVALERTu vyrovnat nemůže, je okamžité odhalení zdravotních problémů – ať už žraní, nebo přežvykování. OVALERT bude vždy přede mnou, protože ta zvířata sleduje minutu po minutě, což není z pozice zootechnika proveditelné.
Tímto mám odhalena zvířata, která je potřeba zkontrolovat a mohu říci, že OVALERT se nemýlí jak u zvířete jako individuality, tak u celé skupiny, když se například nakrmí horším krmivem.“

Zdeněk Bumbálek (zootechnik)

ZOD Božejov

• 345 krav plemene holštýn
• OVALERT od 05/2017

„To, co se nám v oblasti detekce říje a určení správného času inseminace během deseti měsíců s Ovalertem podařilo, zcela předčilo naše očekávání.  Z původních cca 120 inseminací měsíčně jsme dnes na 65 inseminacích. A to máme minimálně stejný počet zabřezlých, někdy i víc.“

„Mít přehled o příjmu krmiva jednotlivých zvířat je pro mě zásadní hlavně u krav před a po otelení, které představují tu nejrizikovější skupinu. Při poklesu příjmu krmiva, který téměř vždy signalizuje počínající problém, tak můžu začít zvíře včas léčit a ve finále o ně nepřijdu.“

Veronika Tůmová (zootechnička)

Agrosumak a.s. – Farma Libhošť

•  630 ks dojnic plemene holštýn
•  OVALERTod 06/2017

Agrosumak, farma Libhošť, Ing. Skalka

„Systém OVALERT používáme od léta 2017 a jsme s ním spokojeni. Velice dobře detekuje říje a monitoruje zdraví našich 630 dojnic. Zaznamenává také příjem krmiva a přežvykování. Přinesl nám značnou úsporu při spotřebě hormonů. Včasným odhalením nemocného zvířete nám rovněž snižuje náklady na léčbu a předchází dalším ztrátám. OVALERT nám šetří čas a zvyšuje efektivitu práce.“

Pavel Skalka (hlavní zootechnik)