Reference 2

Pracuji na řízení stáda, výživě skotu, odchovu jalovic a zlepšování reprodukčních ukazatelů. Mým pomocníkem pro kvalitní šlechtění stáda je jednoznačně počítač. Nedám dopustit na program SireMatch a unikátní sestavy CRV. Je to vítané urychlení mé zootechnické práce, jelikož si mohu být jistý, že při výběru býka ke každé plemenici SireMatch zohlední nejen úroveň příbuzenské plemenitby nebo riziko genetických vad, ale především můj vlastní chovný cíl. Díky dlouholetému používání programu tak již mohu pozorovat, že se naše stádo ubírá požadovaným směrem.
K vyšší užitkovosti nám pomáhá úzká spolupráce s firmou CRV, která nám dodává kvalitní plemenný materiál, pomáhá při sestavování připařovacích plánů a poskytuje komplexní poradenství.

Petr Černík, hlavní zootechnik šlechtitelského chovu ZAS Úžice (1400 ks skotu, z toho 520 dojnic)