Uncategorized @cs

Termíny T+B 2021

Po loňské vynucené pauze se opět těšíme na setkání s našimi chovateli na tradičních seminářích T+B. I letos se dočkáte zajímavých přednášek a bohatých cen jak pro vítěze vyhlašovaných kategorií, tak i v tombole.

Termíny seminářů najdete v kalendáři akcí (místo a čas akcí brzy upřesníme).

více zde ›

přehled novinek na sociálních sítích

Náš Facebook neměl dovolenou ani v letních měsících, proto Vám přinášíme souhrn novinek za červenec a srpen.

Z holštýnského „soudku“ jsme představili významnou plemenici Willem´s Hoeve Rita 855, která překročila celoživotní užitkovost 100.000 kgM během pouhých 4 laktací, a také in memoriam krávu Big Clara 123, která těsně před svou smrtí přesáhla hranici 200.000 kg mléka.

Těší nás, že jsme mohli zveřejnit referenci dalšího spokojeného uživatele Ovalertu – DV Batelov, kterou si v plném znění můžete přečíst v aktuálním Chovu skotu. Ovalertu patřila i další velká ud…

více zde ›
deset let genomické selekce, DNA

Deset let genomické selekce

Zdvojnásobení genetického pokroku, snížení počtu býků používaných ke šlechtění na polovinu a zkvalitňování úrovně plemenářských organizací. Genomická selekce způsobila ve šlechtění revoluci.

 

Teorie genomické selekce byla popsána r. 2001 profesorem Theo Meuwissenem. Už v té době viděli vědci obrovský potenciál této techniky a také CRV se rychle zapojila do jejího vývoje. Nicméně laboratorní techniky a výpočetní kapacity nebyly ani zdaleka tak vyspělé jako dnes. Pro představu – v začátcích byly plemenné hodnoty počítány na základě 3 000 DNA markerů, zatímco …

více zde ›
efektivita konverze krmiva

PH efektivita konverze krmiva má data od 8.000 dojnic

V prosinci 2020 CRV představila jako první plemenářská organizace na světě plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato plemenná hodnota vysokou spolehlivost. V následujících letech spolehlivost ještě poroste, protože CRV měří každodenní příjem krmiva na pěti spolupracujících chovech, které mají celkem 2.500 dojnic.

Efektivní a udržitelná stáda
Efektivní a udržitelné krávy přinášejí okamžité výhody jak chovatelům, tak společnosti. Náklady na…

více zde ›

Další poziční systém Ovalert v ČR

Máme nainstalovaný další poziční systém! Tentokrát v největší robotické stáji v České republice společnosti ZOD Žichlínek.

Již čtvrtý realizovaný poziční systém v ČR dokazuje stoupající trend automatizace zemědělství a vysoký tlak na pracovní efektivitu v provozech. Poziční systém umožňuje chovatelům s vysokou přesností (na 0,5 m) najít zvířata ve stáji. Systém se aktualizuje každých 5 s, což znamená, že dané zvíře může chovatel rychle najít. Pokud je zvíře v říji nebo má zdravotní problém, chovatel si ho pouze „zaklikne“ a zobrazí si, kde se zrovna nachází. Funkce …

více zde ›