Uncategorized @cs

deset let genomické selekce, DNA

Deset let genomické selekce

Zdvojnásobení genetického pokroku, snížení počtu býků používaných ke šlechtění na polovinu a zkvalitňování úrovně plemenářských organizací. Genomická selekce způsobila ve šlechtění revoluci.

 

Teorie genomické selekce byla popsána r. 2001 profesorem Theo Meuwissenem. Už v té době viděli vědci obrovský potenciál této techniky a také CRV se rychle zapojila do jejího vývoje. Nicméně laboratorní techniky a výpočetní kapacity nebyly ani zdaleka tak vyspělé jako dnes. Pro představu – v začátcích byly plemenné hodnoty počítány na základě 3 000 DNA markerů, zatímco …

více zde ›

Přehled novinek na sociálních sítích

Přinášíme Vám stručný přehled novinek, které jsme zveřejnili v uplynulém měsíci na našich sociálních sítích.

I přes aprílové počasí se nám podařilo nafilmovat mladé strakaté býky na inseminační stanici v Zásmukách a vyfotit několik dcer býka Huberus (HCH-034) v podnicích Podorlicko a.s. a AGROSPOL AD Knínice.

Také jsme zveřejnili jsme další referenci na systém řízení reprodukce a monitoringu zdraví Ovalert, tentokrát z jihočeského ZD Hosín.

Pozvali jsme Vás alespoň na virtuální cestu do šlechtitelského centra v nizozemském Wirdumu a na testovací farmy CRV.

více zde ›
efektivita konverze krmiva

PH efektivita konverze krmiva má data od 8.000 dojnic

V prosinci 2020 CRV představila jako první plemenářská organizace na světě plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato plemenná hodnota vysokou spolehlivost. V následujících letech spolehlivost ještě poroste, protože CRV měří každodenní příjem krmiva na pěti spolupracujících chovech, které mají celkem 2.500 dojnic.

Efektivní a udržitelná stáda
Efektivní a udržitelné krávy přinášejí okamžité výhody jak chovatelům, tak společnosti. Náklady na…

více zde ›

Další poziční systém Ovalert v ČR

Máme nainstalovaný další poziční systém! Tentokrát v největší robotické stáji v České republice společnosti ZOD Žichlínek.

Již čtvrtý realizovaný poziční systém v ČR dokazuje stoupající trend automatizace zemědělství a vysoký tlak na pracovní efektivitu v provozech. Poziční systém umožňuje chovatelům s vysokou přesností (na 0,5 m) najít zvířata ve stáji. Systém se aktualizuje každých 5 s, což znamená, že dané zvíře může chovatel rychle najít. Pokud je zvíře v říji nebo má zdravotní problém, chovatel si ho pouze „zaklikne“ a zobrazí si, kde se zrovna nachází. Funkce …

více zde ›
Daim Pp - bezrohý býk plemene belgické modré

Daim Pp – první bezrohý býk plemene BM na českém trhu nově v naší nabídce

Belgická bezrohá genetika poprvé vstupuje na český trh. CRV totiž do ČR dovezla dávky bezrohého býka Daim du Bois Esneux Pp (ZBM-477). Jedná se o bíle zbarveného syna kanadského plemeníka Idealle Dehorner Pp, kterého před lety jako prvního bezrohého býka do belgické PK zaregistrovala firma Belgian Blue Group.
Na rozdíl do svého otce je Daim býkem, který typově odpovídá standardu plemene a představám o tom, jak má belgický plemeník vypadat. Za exteriér byl oceněn celkem 82 body, nejslabší známkou (60) je právě užitkový typ. Rámec, osvalení a masná užitkovost jsou lehce…

více zde ›