NOVINKY

Opatření ohledně koronaviru

Aby se zabránilo dalšímu šíření koronaviru, CRV respektuje nařízení i doporučení místních úřadů. I nadále zajišťujeme běžné služby chovatelům, jako je např. inseminace či sonografické vyšetření. Zároveň v oblastech, kde je to možné (např. objednávání inseminačních dávek, tvorba připařovacích plánů či poradenství), se snažíme minimalizovat osobní kontakt a doporučujeme chovatelům využívat... více zde ›

OVALERT je užitečný nejen pro dojená stáda

Sjednocení doby telení do co nejkratšího období a zlepšení výsledků zabřezávání byly hlavní cíle Aleše Pokorného, když na farmu v Rešicích, která patří ke špičce mezi chovy charolais v České republice, Ovalert pořizoval. O tom, proč si vybral zrovna Ovalert a jak je s ním spokojený, si můžete přečíst v prosincovém čísle... více zde ›

Mezinárodní úspěchy Hotlina a Varty

V prosinci 2019 vyšla americká topka a nám udělal velkou radost NXB-351 Hotline (Hotrod x Mogul), který získal 8. místo v TOP prověřených býků dle TPI a v podle typu je dokonce jedničkou! (V dubnu 2020 se posunul dokonce na 5. místo!) Tento špičkový plemeník je oblíbený i v ČR,... více zde ›
Delta Renate 1 - 100 tis. kgM

Výrazný nárůst celoživotní užitkovosti v Nizozemsku

V roce 2018-2019 došlo k obrovskému skoku kupředu v dosažené celoživotní užitkovosti krav. V porovnání s předchozím rokem vzrostla celoživotní užitkovost o 1.210 kg mléka a 96 kg tuku a bílkovin. Je to vůbec poprvé, kdy je rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími roky tak výrazný. Celoživotní užitkovost krav v Nizozemsku je nyní... více zde ›

Prezentace výsledků genomování plemenic

Dne 31.7.2019 proběhla prezentace výsledků genomického testování zvířat společnosti Bonagro a.s. Seminář se konal za účasti zástupců zemědělského podniku, výživářské společnosti Mikrop Čebín a.s., VFU Brno a společnosti CRV. Přednášku zahájil vedoucí živočišné výroby Ing. Jan Vojta základními informaci o zemědělském podniku a k situaci na trhu s komoditami. Za CRV zahájil ředitel... více zde ›