NOVINKY

T+B odloženo

Semináře T+B se přesouvají na jaro

Milí chovatelé, protože se epidemiologická situace v ČR opět zhoršuje, po dlouhých úvahách jsme se rozhodli odložit letošní semináře T+B na jarní měsíce, které snad budou příznivější. O vyhodnocení T+B však nepřijdete – distribuci cen i výsledků zajistí naši konzulenti, a přednášky našich šlechtitelů budou opět k dispozici alespoň ve... více zde ›

přehled novinek na sociálních sítích

Náš Facebook neměl dovolenou ani v letních měsících, proto Vám přinášíme souhrn novinek za červenec a srpen. Z holštýnského „soudku“ jsme představili významnou plemenici Willem´s Hoeve Rita 855, která překročila celoživotní užitkovost 100.000 kgM během pouhých 4 laktací, a také in memoriam krávu Big Clara 123, která těsně před svou smrtí... více zde ›
deset let genomické selekce, DNA

Deset let genomické selekce

Zdvojnásobení genetického pokroku, snížení počtu býků používaných ke šlechtění na polovinu a zkvalitňování úrovně plemenářských organizací. Genomická selekce způsobila ve šlechtění revoluci. Teorie genomické selekce byla popsána r. 2001 profesorem Theo Meuwissenem. Už v té době viděli vědci obrovský potenciál této techniky a také CRV se rychle zapojila do jejího... více zde ›
efektivita konverze krmiva

PH efektivita konverze krmiva má data od 8.000 dojnic

V prosinci 2020 CRV představila jako první plemenářská organizace na světě plemennou hodnotu „efektivita konverze krmiva“ založenou na skutečném příjmu krmiva. V současné době jsou dostupné údaje o příjmu krmiva od 8.000 krav, díky čemuž má tato plemenná hodnota vysokou spolehlivost. V následujících letech spolehlivost ještě poroste, protože CRV měří... více zde ›

Další poziční systém Ovalert v ČR

Máme nainstalovaný další poziční systém! Tentokrát v největší robotické stáji v České republice společnosti ZOD Žichlínek. Již čtvrtý realizovaný poziční systém v ČR dokazuje stoupající trend automatizace zemědělství a vysoký tlak na pracovní efektivitu v provozech. Poziční systém umožňuje chovatelům s vysokou přesností (na 0,5 m) najít zvířata ve stáji.... více zde ›