Metodiky

ROZDÍLY MEZI NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝMI HOLŠTÝNSKÝMI BÁZEMI

gauss -PH

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje rozpětí plemenných hodnot v 5 různých zemích.

Např. býk s PH 108 na nizozemské stupnici se na Gausově normále objevuje na stejném místě, jako americký býk s PH 2 nebo německý býk s PH 124. Střední kolmice grafu představuje průměr populace (x), další linky pak směrodatnou odchylku (s), tj. např. v Kanadě je x=0 a s=5.
Jak je vidět na obrázku, 66 % populace se pohybuje v rozmezí x±1s a 95 % populace spadá do rozmezí x±2s. Jinak řečeno, nizozemský býk s PH > 108 nebo český býk s PH > 124 reprezentují pouze 2,5 % populace.