Globální programy

Společnost CRV vlastní přibližně 1.700 býků a 750 krav či jalovic. Tato zvířata jsou ustájena v různých pobočkách po celém světě – v Nizozemsku, České republice, Německu,USA, Brazílii a na Novém Zélandu.

Řada z těchto poboček včetně té české má svůj vlastní šlechtitelský program. Kromě plemen holštýn, redholštýn, české strakaté (fleckvieh) CRV dodává chovatelům inseminační dávky rovněž od plemen jersey, belgické modré, angus, MRIJ, gir, girolande, guzera či nelore a vyvíjí tu nejlepší genetiku i pro pastevní programy.

plemena