Využití vlákniny a separace krmiv k hodnocení krmných dávek skotu

20
Čvn
2017

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na workshop

VYUŽITÍ VLÁKNINY A SEPARACE KRMIV K HODNOCENÍ KRMNÝCH DÁVEK SKOTU, který se koná

20.6.2017 od 10:00 do 15:00 v zasedací místnosti VUŽV Praha Uhříněves.

(Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.)

 

Téma: Řešení aktuálních problémů v chovu skotu zejména zvyšováním podílu strukturní vlákniny (řezanka delší než 10 mm) v TMR pomocí nových technologií sklizně kukuřice (SHREDLAGE) – prezentace výsledků a diskuze

 

 

DOPOLEDNÍ BLOK bude věnovaný zpracování řezanky a kvalitě siláží.

S problematikou seznámí Ing. Václav Jambor, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D.,
Ing. Richard Pavka

ODPOLEDNÍ BLOK bude věnovaný využití siláží s různou strukturou ve výživě skotu.

S problematikou seznámí: Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Ladislav Balázs,
Ing. Miroslav Duchoň

 

Prezence v 9:30, zahájení v 10:00, ukončení cca v 15:00

Vložné: zdarma

Malé občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Přihlášky posílejte do 15.6.2017 na loucka.radko@vuzv.cz; 731 650 836.