Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména siláží s řezankou Shredlage

21
Čvn
2017

NutriVet s.r.o, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v  Uhříněves a BONAGRO, a. s. se sídlem v Blažovicích si vás dovolují pozvat na workshop

Seminář k aktuálním problémům ve výživě skotu, zejména siláží s řezankou Shredlage

 

 

Program

Prezence v 9:30, zahájení v 10:00 h:

Ing. Jan Vojta (BONAGRO): Představení podniku a jeho aktivit na projednávané téma

Ing. Václav Jambor, CSc. (NutriVet): Nové technologie sklizně a jejich vliv na kvalitu, objemovou hmotnost a stabilitu kukuřičných siláží

Ing. Richard Pavka (Agrall): Podrobnější seznámení s technologií sklizně kukuřice metodou Shredlage

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV): Výsledky pokusů s použitím silážních přípravků při silážování vojtěšky a kukuřice s různou délkou a strukturou řezanky

Ing. Filip Jančík, Ph.D. (VÚŽV) a Ing. A. Machura (Agrosumak): Stravitelnost kukuřičných siláží vyrobených klasickou a Shredlage technologií vyrobených v a.s. Agrosumak Suchdol n/O

Přestávka na oběd

Ing. Radko Loučka, CSc. (VÚŽV): Aktuální problémy v chovu skotu, zejména při krmení silážemi s krátkou řezankou pod 10 mm

Ing. Ladislav Balázs (AgriTechnika CZ): Monitoring faktorů, které ovlivňují kvalitu TMR, především Visiomix

Ing. Miroslav Duchoň (CRV CZ): Monitoring příjmu potravy a přežvykování OVALERT

 

Přihlášky a vložné 600 Kč pošlete do 15.6.  na č.u. 157493413/0600 (cena včetně DPH)

Email: nutrivet@nutrivet.cz;  Informace: 606 764 260