Orlický pohár

Hlavní pořadatelé Podorlicko a.s. Mistrovice a CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a spolupořadatelé Svaz chovatelů českého strakatého skotu a Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat Vás zvou na

tradiční ORLICKÝ POHÁR, který se koná
dne 7. června 2018 od 10:00 hodin na farmě Verměřovice

Program:
zahájení
10:30 soutěžní přehlídka plemenic ČESTR
prohlídka farmy
chovatelská beseda
občerstvení po celý den

Orlický pohár