CRV Holštýn

holštýnské tele, stáj, krmná ulička

Šlechtitelský program CRV pro holštýnský skot

Šlechtitelským cílem CRV jsou „zdravé a dlouhovýkonné krávy, které přináší na farmu optimální zisk“.

 

CRV spolupracuje s chovateli na výběru matek býků, jejich genotypování a využívání v programu embryotransferu.

Šlechtitelský program CRV je vzhledem k plošnému rozšíření holštýnského plemene celosvětový a vychází při selekci z vlastního „indexu CRV“. Tento index využívaný pro selekci matek býků zahrnuje:

40 % produkce

30 % dlouhověkost, znaky zdraví a fitness

30 % typ

 

Hlavními zdroji ve šlechtění holštýna pro podmínky ČR jsou:

1.      Nejlepší plemenice z české populace, které jsou genotypovány a dále využívány v pozici matek býků k produkci genomických mladých býčků.

2.      Program genomických mladých zvířat ze zdrojů severoamerické populace je založen na využívání Peak donor programu ve spolupráci s firmou Alta Genetics, dále na vlastních kontraktech nejlépe hodnocených genomických plemenic.

3.      Delta program, Euro donor a Embryo program mají základ ve vlastní stáji Delta nukleus, kde jsou TOP genomické plemenice využívány k produkci nejlepšího genomického materiálu. Nyní mají i chovatelé v ČR možnost zapojit se tohoto zdroje nejkvalitnějších embryí.

 

embryotransfer – nabídka