Čestr / Fleckvieh

čestr, tele, stáj, krmení, české straky
čestr, tele, stáj, krmení, české straky

Šlechtitelský program pro český strakatý skot a Fleckvieh

Plemenářská společnost CRV rozvíjí svůj šlechtitelský program pro toto kombinované plemeno s využitím nových poznatků ve vědecké i chovatelské oblasti. Jednotný program má svoji základnu v německé a české populaci skotu, ale využívá i špičkový plemenný materiál z dalších zemí, hlavně Francie, Rakouska, ale třeba i Itálie.

Program je koncipovaný pro potřeby zákazníků CRV na celém světě v rozsahu cca 1 mil. inseminačních dávek ročně.  Pro zajištění kvalitních plemenných býků v dostatečné původové variabilitě jsou ročně nakupovány desítky mladých genomických býků.

CRV úzce spolupracuje s chovateli na výběru matek býků, jejich genotypování a využívání v programu embryotransferu. V ČR dále spolupracujeme na šlechtitelském programu se společnostmi Reprogen a.s. a Jihočeský chovatel a.s. K dalším partnerům patří i rakouská společnost Genostar.

embryotransfer – nabídka